Fortsätt
Din rådgivare inom corporate finance

Om oss

Hjalmarsson & Partners är en oberoende finansiell rådgivare inom företagsöverlåtelser (M&A) och kapitalanskaffningar, huvudsakligen till små och medelstora bolag. Firman startades år 2000 av ett antal erfarna M&A experter med stark nordisk förankring och omfattande internationella nätverk.

Hjalmarsson & Partners

Hjalmarsson & Partners är en oberoende, partnerägd firma som erbjuder finansiell rådgivning vid företagsöverlåtelser (M&A) och kapitalanskaffningar samt annan finansiell rådgivning såsom analyser/utredningar, värderingar och fairness opinions. Vi betraktar oss som branschoberoende och erbjuder en gedigen och omfattande transaktionskompetens.

Vårt arbetssätt och organisation bygger på att seniora medarbetare är delaktiga i alla led i varje transaktion/projekt i syfte att erbjuda våra kunder maximal nytta av firmans samlade erfarenhet. Vi sätter alltid kundens intressen i första rummet och såsom helt oberoende rådgivare behöver vi aldrig kompromissa i detta avseende. Hjalmarsson & Partners är en förhållandevis liten firma, vilket innebär att varje uppdrag vi åtar oss har stor betydelse. Därmed blir en framgångsrik process lika central för oss som för vår kund.

Vi värnar om hög kvalitet, säker leverans och tydlig rådgivning med fokus på ett begränsat antal kunder och uppdrag. Vidare eftersträvar vi en sund företagskultur som bygger på mänskliga värderingar som gör att både våra kunder och anställda trivs. 

Hjalmarsson & Partners

Kundfokus

 • Skapa maximalt värde för våra kunder, med hög integritet och diskretion i rådgivningen 
 • Vara en proaktiv samtalspartner och bygga långsiktiga kundrelationer
 • Erbjuda tydlig och oberoende rådgivning som bygger på djup branschkunskap

Senior närvaro

 • Delägare med stor erfarenhet (i genomsnitt mer än 20 års erfarenhet från finansiell rådgivning) delaktiga på daglig basis

Hög kvalitet i genomförande

 • Specialister inom transaktionsprocesser, skräddarsydda lösningar och förhandlingar
 • Organisation med fokus på hög kvalitet och leveranssäkerhet
 • Omfattande internationellt nätverk som spänner över flertalet viktiga marknader
 • Starkt lokalt nätverk avseende såväl industriella som finansiella aktörer
 • Ambition att alltid överträffa kundens förväntningar och inte lämna något åt slumpen 

Sund företagskultur

 • Våra värderingar bygger på sunt förnuft och en jordnära och mänsklig inställning, utan att kompromissa med professionalismen
 • Vår filosofi: en ödmjuk och trevlig företagskultur är en framgångsfaktor såväl för våra kunder som våra anställda
Hjalmarsson & Partners
0
dedikerade partners
>0
miljarder SEK i transaktionsvärde
~0%
cross-border transaktioner

Transaktioner

Hjalmarsson & Partners har sedan starten år 2000 genomfört ett stort antal transaktioner av mycket varierande karaktär, med ett sammanlagt transaktionsvärde överstigande SEK 15 miljarder. Vi genomför vanligtvis transaktioner i segmentet SEK 100-500m, men har också varit involverade i avsevärt större transaktioner.
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i utlicensieringen till
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i avyttringen av A6 Ögonklinik till
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen av en minoritetsandel till
Hjalmarsson & Partners successfully advised the owners of JRS Asset Management AB in the divestiture of a minority stake (49%) to Söderberg & Partners. The transaction is conditional on the approval of Finansinspektionen.

JRS Asset Management AB is a wealth management firm, specialized in Family Office, that was founded in 2007.
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Hjalmarsson & Partners successfully advised the owners of Cervino Consulting AB in the divestiture of the Company to ÅF Pöyry.

Cervino Consulting AB was founded in 2013 and is a consulting company with services targeted at the defence-, aviation-, and transportation industries.
Rådgivare till
i förvärvet av
Hjalmarsson & Partners successfully advised Christian Berner Tech Trade (CBTT) in the acquisition of Bullerbekämparen AB.
Rådgivare till
i avyttringen av valda tillgångar till
Hjalmarsson & Partners successfully advised SOVA Holding AB, a privately owned company with founder Anders Davidsson being the major shareholder, in the divestiture of selected assets to a, newly formed, joint venture company in which Tempur Sealy is the majority owner.

SOVA is Sweden’s largest specialized retail chain within beds and Tempur Sealy is the world’s largest manufacturer of mattresses and pillows.

För mer information se pressmeddelande.
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Hjalmarsson & Partners successfully advised Stockholms Trävaru, a company owned by the Fredell family, in the divestiture of Siljan Group to ESSVP IV, a fund advised by Orlando Nordics.

Siljan Group, established in 1897, is a well-regarded producer of high quality sawn wood and wood products. The company runs two saw mills as well as a planing mill.
Rådgivare till
i förvärvet av
Hjalmarsson & Partners successfully advised Christian Berner Tech Trade (CBTT) in the acquisition of Zander & Ingeström (Z&I). Z&I is one of Sweden’s leading pressure vessels and boiler systems companies.
Rådgivare till
i försäljningen av PanSyn Sweden AB (Globen Ögonklinik) till
Hjalmarsson & Partners successfully advised HealthCap/NVC Holding in the divestiture of PanSyn Sweden, including the subsidiary Globen Ögonklinik, to Capio.

Globen Ögonklinik is specialized in ophthalmology and offers eye treatments including cataract surgery, RLE (Refractive Lens Exchange) and refractive laser treatments.
Rådgivare till
i förvärvet av
Hjalmarsson & Partners successfully advised Probi in its acquisition of the US-based probiotic company TNTGamble, doing business as Nutraceutix, for USD 105m.
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Hjalmarsson & Partners successfully advised Preato Capital in the acquisition of Sales Support Sweden for an undisclosed consideration.

Sales Support is one of the leading field sales companies in the Nordics with sales teams within grocery and convenience trade, foodservice and pharmacies, specialized in in-store execution with responsibility for a strong portfolio of well-known brands.
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i avyttringen till
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av återstående 50% i
Rådgivare till
i försäljningen av 10% i
Hjalmarsson & Partners successfully advised Stampen in the divestiture of 10% of the shares in Nyhetsbyrån.
Rådgivare till Stampen Media Partner
i försäljningen av Appelberg till
Rådgivare till VLT
i försäljningen av Mitt i till
Adviser to
in Nortal Investment AB's public tender offer for the Company
Rådgivare till ägarna av
i försäljningen till
Rådgivare till Vingslaget Omsorg
i försäljningen till
Rådgivare till
Fairness opinion avseende Inission
Rådgivare till
i försäljningen av
Rådgivare till
i försäljningen av
Rådgivare till Hakon Invest
i försäljningen av Forma Magazines Oy till
Rådgivare till Hakon Invest
i försäljningen av Forma Contract AB till
Rådgivare till
i försäljningen av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i avyttring av utvalda tillgångar
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i avyttringen av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av minoritetsandel i
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i försäljningen till
Rådgivare till ägarna av
i försäljningen till
Hjalmarsson & Partners advised the Tell family in the divestiture of PIAB, provider of vacuum products and system solutions, to Altor Equity Partners.
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till ägarna av
i försäljningen till
Hjalmarsson & Partners successfully advised the owners of NeoPharma in the divestiture to Solvay Pharmaceuticals, the Belgium based pharmaceuticals firm, for SEK 640m.
Rådgivare till Medivir
i försäljningen av CSS till
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i utlicensieringen till
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till ägarna av
i avyttringen till
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i förvärvet av
Rådgivare till
i avyttringen av A6 Ögonklinik till
Hjalmarsson & Partners

Tjänster

Hjalmarsson & Partners erbjuder finansiell rådgivning vid företagsöverlåtelser (M&A), kapitalanskaffningar samt annan finansiell rådgivning såsom analyser/utredningar, värderingar och fairness opinions.
FöretagsöverlåtelserKapitalanskaffning

Företagsöverlåtelser

Hjalmarsson & Partners erbjuder finansiell rådgivning i anslutning till företagsöverlåtelser (M&A) samt så kallade fairness opinions i anslutning till publika bud. Vi tar ett övergripande ansvar och projektleder processen från tidiga förberedelser till genomförande av transaktion.  

Varje M&A situation är unik, varför vi skräddarsyr processer för att säkerställa att våra kunders målsättningar uppfylls. Vi förordar proaktivitet, kreativitet och att aldrig lämna något åt slumpen såsom nycklar till framgång. Vårt yttersta mål i varje M&A process är att maximera värdet för vår kund.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster;

 • Analys av målbolaget och dess marknad
 • Framtagande av dokumentation och styrelsematerial/beslutsunderlag
 • Identifiering och utvärdering av potentiella köpare/målbolag
 • Kommunikation med potentiella köpare/målbolag
 • Utvärdering av transaktionslogik
 • Förberedelse av datarum och genomförande av due diligence
 • Värdering, kapitalstruktur, transaktionsstruktur och pro forma effekter
 • Uppskattning och värdering av synergier
 • Förhandling och taktik
Hjalmarsson & Partners

Kontakt

Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB

Adress

Grev Turegatan 13 B
SE-114 46 Stockholm

Telefon & fax

Tel: +46-8-450 26 60
Fax: +46-8-450 26 69

Övrigt

Orgnummer: 556589-3392
Styrelsens säte: Stockholm
Namn*
Epost*
Telefon
* Nödvändiga fält
Meddelande
 
Ulf Hjalmarsson

Ulf Hjalmarsson

Founding Partner
 • Civilekonom från Lunds Universitet, Sverige
 • Erfarenhet från finansbranschen sedan 1983, inbegripande arbete i USA och Asien
 • Tidigare ansvarig för corporate finance på Aros Securities (nu del av Nordea), VD för det börsnoterade livsmedelsbolaget Spira samt ansvarig för corporate finance på Investor
 • Styrelseledamot i Lannebo Fonder, Connecting Capital Holding och Stiftelsen Kungafonden. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar ClearOn och bolag inom Spira och Lantbrukskooperationen (LRF)
 • Grundade Hjalmarsson & Partners år 2000


Jonas Lindgren

Jonas Lindgren

Managing Partner
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Sverige
 • Erfarenhet från finansbranschen sedan 1990
 • Tidigare positioner inom riskkapital, corporate finance och analys på, bland annat, Ledstiernan, Aros Securities och Industrivärden 
 • Erfarenhet från ett stort antal transaktioner inom en rad olika branscher
 • Anställd på företaget sedan 2004


Johan Öberg

Johan Öberg

Partner
 • Civilekonom från Uppsala Universitet, Sverige
 • Erfarenhet från finansbranschen sedan 2001
 • Johan har erfarenhet från ett stort antal transaktioner inom en rad olika branscher. Johan har till exempel varit delaktig i samtliga life science transaktioner som Hjalmarsson & Partners genomfört
 • Anställd på företaget sedan 2001


Karl Wassgren

Karl Wassgren

Affiliated Partner
 • Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige
 • Erfarenhet från finansbranschen sedan 1995
 • Tidigare erfarenhet från riskkapital och corporate finance, som Partner och Investment Manager på GZ Group och som Associate på Aros Securities
 • Karl har erfarenhet från ett stort antal transaktioner i ett flertal olika branscher
 • Anställd på företaget sedan 2007


Fortsätt
Website by Almedialt